Vrijeme leti kad si sretan

- Šta je danas?
- Subota.
- Ah...
- Ovi dani kao na vrtešci, samo prolete pored mene.

Comments

Popular posts from this blog

Misli jedne zlatne ribice

Priča o muzici (Déjà vu blog)

Darivanje je moja supermoć (Déjà vu blog)