Posts

Showing posts from March, 2016

O modi

O dalekim mjestima koje želim posjetiti

O Mačkarovoj knjizi

O posljednjem filmu kojeg sam gledala

Mačkarove najdraže aplikacije

The good, the bad, the ugly žužu

Na šta je Mačkar ponosan

O postulatima zdravog razuma

Šta Mačkar nosi u krevetu

O prvom danu proljeća i mojim šumskim šetnjama

O stvarima koje radim kad sam sama

O mojoj make-up torbici

Šta Mačkar najviše voli na sebi

O stvarima koje mi nikako ne idu

O sretnom Mačkaru

Na repeatu

O skrivenim talentima i umjetnosti očajavanja

O tužnom Mačkaru

O mom frižideru

O Robinsonu i Spidermanu

O strahovima