Sunce

samo sretnica
ima privatno sunce
u zimskom smogu


Comments

Popular posts from this blog

Kontra negativno

Šetnje i mačkaranje ovih dana

Darivanje je moja supermoć (Déjà vu blog)